Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Kęty, iż wybór zadań spośród zgłoszonych
do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia:

17 października 2013 r. do dnia 27 października 2013 r.
na karcie do głosowania:

1) w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 238/B, przekazanej do następujących punktów do głosowania w godzinach pracy następujących jednostek:

•    Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7 (dziennik podawczy),
•    Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a (hol dolny – parter),
•    OSiR W Kętach, os. Nad Sołą 29 (kryta pływalnia – I piętro -  kasa),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nr 1 w Kętach, ul. Sobieskiego 6 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny Nr 2 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 1 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Ketach, ul. Szkolna 3 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nowej Wsi, ul. Konarskiego 4 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bielanach, ul. Łęcka 2 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witkowicach, ul. Beskidzka 98 (sekretariat),
•    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łękach, ul. Akacjowa 28 (sekretariat),
•    Szkoła Podstawowa w Malcu, ul. Świętojańska 1 (sekretariat),
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 9 w Kętach, ul. Kościuszki 29 (sekretariat),
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 10 w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a (hol – parter)
•    Powiatowy Zespół Szkół Nr 11 Kętach, ul. Wyspiańskiego 2 (sekretariat)

2) w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do  zarządzenia nr 238/B, przekazanej podczas spotkań, bądź zebrań
z mieszkańcami, jeśli takie zostaną zorganizowane w dzielnicy, bądź sołectwie w terminie przewidzianym do głosowania (mobilne punkty głosowania),

3)  w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym http://www.kety.pl  lub http://www .budzetobywatelski.kety.pl do godziny 24.00.