Wybór zadań spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego będzie możliwy w okresie od dnia:

 17 października 2013 r. do dnia 27 października 2013 r. do godz. 24:00 na karcie do głosowania:

  1. w wersji papierowej, zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia, przekazanej do wyznaczonych punktów do głosowania, lub
  2. w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania na stronie internetowej Gminy Kęty zamieszczonej pod adresem internetowym www.budzetobywatelski.kety.pl