Logo

Karta do głosowania

 

 

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 24

tel. 33 844 76 00 wew. 121

11 Września 2018

Lista zadań BO.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zakończyła się analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok dokonana  przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kęty na podstawie § 5 Zarządzenia Nr 86/2018/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019r.
Uchwałę o poddawaniu pod głosowanie propozycji zadań złożonych przez mieszkańców podjął Gminny Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego,
którego główną rolą jest sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu w ramach BO.

Ponadto informujemy, że jedno spośród zgłoszonych zadań zostało wycofane przez autora zadania.

lista zadań BO 2019

Gminny Zespół ds. konsultacji BO

Uchwała BO 2019

Protokół

05 Września 2018

Wykaz punktów do głosowania w wersji papierowej.

Szanowni Państwo,

w załączniku prezentujemy zarządzenie Burmistrza Gminy Kęty nr 130/2018/B w sprawie wykazu punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.

Jednocześnie przypominamy, iż głosowanie potrwa od 5 do 19 października. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu!

wykaz punktów do głosowania

20 Lipca 2018

Dziękujemy za złożenie propozycji.

Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy,
że w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok
zostało przez Państwa złożonych 30 formularzy propozycji zadań
do realizacji w dzielnicach i sołectwach wg następującego podziału:

  1. Dzielnica Nowe Miasto - 7,
  2. Dzielnica Stare Miasto - 5,
  3. Dzielnica Podlesie -2,
  4. Sołectwo Bielany – 2,
  5. Sołectwo Bulowice –4 ,
  6. Sołectwo Łęki – 1,
  7. Sołectwo Malec – 3,
  8. Sołectwo Nowa Wieś – 3,
  9. Sołectwo Witkowice – 3.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar serdecznie dziękuje
wszystkim mieszkańcom za złożenie propozycji zadań.

Informujemy, że w chwili obecnej rozpoczyna się etap analizy formalnej zadań
zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 86/2018/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

O wynikach analizy zostaniecie Państwo poinformowani.

DZIĘKUJEMY.