Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 26

tel. 33 844 76 00 wew. 121

18 Lipca 2016

Ostatni dzień składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego.

Szanowni mieszkańcy,
przypominamy o zmianie w tegorocznym formularzu propozycji zadania w ramach BO.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Kęty 
formularz zgłoszenia propozycji zadania w nazwie/tytule zadania musi zawierać szczegółowe wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia (dzielnica bądź sołectwo).

 

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu

wraz z dołączoną listą z podpisami 
co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Kęty 
popierających daną propozycję.

 

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego dotyczących jednostki pomocniczej
w której zamieszkuje.

Zgłaszanie propozycji zadania potrwa już tylko 
do godziny 15:30. 
Formularz należy złożyć  
na dzienniku podawczym 
Urzędu Gminy Kęty. 
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.

30 Czerwca 2016

Już od dziś zapraszamy do składania propozycji zadań.

Szanowni mieszkańcy,

przypominamy o zmianie w tegorocznym formularzu propozycji zadania w ramach BO.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Kęty
formularz zgłoszenia propozycji zadania w nazwie/tytule zadania musi zawierać szczegółowe wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia (dzielnica bądź sołectwo).

ZARZĄDZENIE

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu

wraz z dołączoną listą z podpisami
co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Kęty
popierających daną propozycję.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze są dla Państwa również dostępne na Dzienniku Podawczym Urzędu.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego dotyczących jednostki pomocniczej
w której zamieszkuje.

Zgłaszanie propozycji zadania potrwa od dziś do 18 lipca
do godziny 15:30.
Formularz należy złożyć
na dzienniku podawczym
Urzędu Gminy Kęty.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

 

 

22 Czerwca 2016

BO 2017 - zaczynamy!!!

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz §2 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, §3, §5 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 16 maja 2012 r., poz. 2388), Burmistrz Gminy Kęty zarządził przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Kęty konsultacji społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017 r.

Konsultacje budżetu obywatelskiego będą trwały od 30 czerwca do 19 października 2016 r. do godz. 24:00.

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji zadań w terminie od 30 czerwca do 18 lipca.

Zarządzenie oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kęty

formularz zgłoszeniowy