Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

22 Czerwca 2016

BO 2017 - zaczynamy!!!

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz §2 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, §3, §5 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 16 maja 2012 r., poz. 2388), Burmistrz Gminy Kęty zarządził przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Kęty konsultacji społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2017 r.

Konsultacje budżetu obywatelskiego będą trwały od 30 czerwca do 19 października 2016 r. do godz. 24:00.

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji zadań w terminie od 30 czerwca do 18 lipca.

Zarządzenie oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Kęty

formularz zgłoszeniowy

22 Czerwca 2016

Spotkania konsultacyjne.

Burmistrz Krzysztof Jan Klęczar zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kęty
na indywidualne spotkania konsultacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 rok.


Terminy dyżurów:
27 czerwca 2016r. od godziny 12.00 do 16.00
28 czerwca 2016r. od godziny 8.00 do 17.00

w Urzędzie Gminy Kęty, I piętro, pokój 26.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych składaniem propozycji zadań.

Wszystkie niezbędne informacje na temat budżetu partycypacyjnego możecie Państwo uzyskać
pod numerem telefonu tel. 33 844 76 00 wew. 121 (sekretarz@kety.pl)
ZAPRASZAMY!!!

21 Czerwca 2016

Wyniki konsultacji regulaminu.

 

Informacja o wyniku konsultacji społecznych regulaminu BO.

Na podstawie § 6 uchwały nr XVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Kęty, przekazuję informację o wynikach
konsultacji społecznych dotyczących
budżetu obywatelskiego na 2017 rok zarządzonych przez Burmistrza Gminy Kęty
na podstawie zarządzenia numer 111/2016/B z dnia 1 czerwca 2016r.

W ramach przeprowadzonych konsultacji zgodnie z procedurą spośród mieszkańców Gminy Kęty wpłynął 1 formularz opinii zawierający uwagi do załącznika Nr 5, 6 powyższego zarządzenia, a także wniosek o „nie przyjmowanie zadań o „chwytliwym tytule”, o „nie przyjmowanie wniosków o uzupełnienie wyposażenia dla szkół, świetlic, straży itp.”, a także o nie przyjmowanie do realizacji zadań, które uzyskają niewielką liczbę głosów.

                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                           Burmistrz Gminy Kęty

                                                                                                      dr inż. Krzysztof Jan Klęczar