Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 26

tel. 33 844 76 00 wew. 121

25 Lipca 2016

Złożono 41 formularzy propozycji zadań na 2017 rok.

Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy,
że w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok
zostało przez Państwa złożonych 41 formularzy propozycji zadań
do realizacji w dzielnicach i sołectwach w następującym podziale:

  1. Dzielnica Nowe Miasto - 7,
  2. Dzielnica Stare Miasto - 6,
  3. Dzielnica Podlesie -3,
  4. Sołectwo Bielany – 5,
  5. Sołectwo Bulowice – 7,
  6. Sołectwo Łęki – 2,
  7. Sołectwo Malec – 5,
  8. Sołectwo Nowa Wieś – 4,
  9. Sołectwo Witkowice – 2.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom,
którzy stworzyli propozycje zadań.

Informujemy, że w chwili obecnej trwa analiza możliwości realizacji zadań zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 122/2016/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

O wynikach analizy będziecie Państwo niezwłocznie informowani.

DZIĘKUJEMY.

18 Lipca 2016

Ostatni dzień składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego.

Szanowni mieszkańcy,
przypominamy o zmianie w tegorocznym formularzu propozycji zadania w ramach BO.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Kęty 
formularz zgłoszenia propozycji zadania w nazwie/tytule zadania musi zawierać szczegółowe wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia (dzielnica bądź sołectwo).

 

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu

wraz z dołączoną listą z podpisami 
co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Kęty 
popierających daną propozycję.

 

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego dotyczących jednostki pomocniczej
w której zamieszkuje.

Zgłaszanie propozycji zadania potrwa już tylko 
do godziny 15:30. 
Formularz należy złożyć  
na dzienniku podawczym 
Urzędu Gminy Kęty. 
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.

30 Czerwca 2016

Już od dziś zapraszamy do składania propozycji zadań.

Szanowni mieszkańcy,

przypominamy o zmianie w tegorocznym formularzu propozycji zadania w ramach BO.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Kęty
formularz zgłoszenia propozycji zadania w nazwie/tytule zadania musi zawierać szczegółowe wskazanie lokalizacji przedsięwzięcia (dzielnica bądź sołectwo).

ZARZĄDZENIE

Zgłoszenie propozycji zadania do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu

wraz z dołączoną listą z podpisami
co najmniej 15 mieszkańców danej jednostki pomocniczej Gminy Kęty
popierających daną propozycję.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze są dla Państwa również dostępne na Dzienniku Podawczym Urzędu.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego dotyczących jednostki pomocniczej
w której zamieszkuje.

Zgłaszanie propozycji zadania potrwa od dziś do 18 lipca
do godziny 15:30.
Formularz należy złożyć
na dzienniku podawczym
Urzędu Gminy Kęty.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Gminy Kęty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.